Kontakt

Journaler till andra BVC och skolor
kan rekvireras från:
Allvis AB
Ljungvägen 34
186 34 Vallentuna
Parsamtal: Ulf Petrén
0708 511 779