Kontakt

Besöksadress: Södermalm, Tideliusgatan 12, västra entrén på bv.
Postadress: Box 17903, 118 95 Stockholm;
Verksamhets-
ledare:
Kirsten Nisted 08 669 71 00
Barnmorskor: Diane Sjögren 08 669 71 17
Kirsten Nisted 08 669 71 17
Elisabet Ulén 08 669 71 17
BVC: Daina 08 669 71 00
Anna Nelson (föräldraledig)
 Parsamtal: Ulf Petrén, 0708 511 779
Vill du maila personligen till någon av oss så är adressen: ”förnamn”@allvis.nu