Kontakt

Journaler till andra BVC och skolor
kan rekvireras från:
Allvis AB
c/o Petrén
Värmlandsvägen 9
186 35 Vallentuna
Parsamtal: Ulf Petrén
0708 511 779