Vår Historia

Allvis AB kommer att avsluta sin barnmorskemottagning (BMM) och barnavårdscentral (BVC) den 23 mars 2018. Under 2017 var det starka krafter i framför allt i dagspressen som bl a ville framställa verksamheten som oansvarig och emot all vaccination. De som varit våra kunder vet att så inte varit fallet, men de starka krafterna gjorde att vi inte orkade stå emot och nedläggningen av den delen av verksamheten blev ett faktum. Allvis har också erbjudit en antroposofisk rådgivning med en läkare som varit där 1 dag/månad för de som önskat detta, vilket av politiska förespråkare inom landstinget blivit mer och mer ifrågasatt de senaste åren. Vi är mycket stolta över att ha kunnat erbjuda våra kunder en mycket professionell rådgivning med kunnig personal som haft stor omsorg om föräldrar och barn.

Föräldrasamtal och vissa grupper kommer att finnas kvar även framöver, men inte längre finansierade av landstinget.

Allvis  AB eller Allvis Familjehälsa, BMM och BVC hette tidigare Kirstens Familjehälsa Rosenlund AB och ägdes fram till 2011 av Kirsten Nisted. Kirsten hade då en antroposofisk familjemottagning centralt i Järna, en utvidgad barnmorskemottagning med antroposofisk medicin, mödravård, barnavård och terapier. Kirstens Familjehälsa i Järna fanns fram till 2015.

Vidarkliniken startade en verksamhet med barnmorskemottagning på Hälsans hus i Stockholm 2000. Verksamheten flyttade till Rosenlund 2006 och förutom barnmorskemottagningen så utökades den till att vara en hel vårdcentral med läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och terapeuter, inklusive BMM och BVC. Vidarkliniken beslutade 2009 att lägga ner stora delar av verksamheten i Rosenlund och Kirsten drev sedan BMM och BVC vidare fram till 2011. Vidarkliniken hade terapiverksamheten kvar i Rosenlund till i mars 2017.

Ulf Petrén, som tog över Allvis Familjehälsa 2011 är aukt. gestaltterapeut SAG och erbjuder förutom föräldrautbildning och parsamtal även bl a gestaltpsykoterapi för individer, par och grupper, se:
www.ulfpetren.se