Vår Historia

Allvis  AB eller Allvis Familjehälsa, BMM och BVC hette tidigare Kirstens Familjehälsa Rosenlund AB och ägdes fram till 2011 av Kirsten Nisted. Kirsten hade då en antroposofisk familjemottagning centralt i Järna, en utvidgad barnmorskemottagning med antroposofisk medicin, mödravård, barnavård och terapier. Kirstens Familjehälsa i Järna fanns fram till 2015.

Vidarkliniken startade en verksamhet med barnmorskemottagning på Hälsans hus i Stockholm 2000. Verksamheten flyttade till Rosenlund 2006 och förutom barnmorskemottagningen så utökades den till att vara en hel vårdcentral med läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och terapeuter, inklusive BMM och BVC. Vidarkliniken beslutade 2009 att lägga ner stora delar av verksamheten i Rosenlund och Kirsten drev sedan BMM och BVC vidare fram till 2011. Vidarkliniken hade terapiverksamheten kvar i Rosenlund till i mars 2017.

Ulf Petrén, som tog över Allvis Familjehälsa 2011 är aukt. gestaltterapeut SAG och erbjuder förutom föräldrautbildning och parsamtal även bl a gestaltpsykoterapi för individer, par och grupper, se:
www.ulfpetren.se

Allvis är inte längre en antroposofisk mottagning, det centrala för oss som jobbar där idag är ditt självbestämmande som individ och en holistisk syn med individens och familjens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande i centrum.